POLITIKA KVALITETA

Osnovno opredeljenje u politici kvaliteta  Kontrolnog tela je obezbeđenje nezavisnosti osoblja Kontrolnog tela od komercijalnih, finansijskih i drugih uticaja, te obezbeđenje tačnosti kontrolisanja iz svih oblasti delokruga rada Kontrolnog tela, a samim  tim  podizanja stepena bezbednosti i sigurnosti kod korisnika usluga.

Opredeljenje rukovodstva je da se održi nezavisnost od strana koje ga angažuju i da osoblje koje se angažuje u radu Kontrolnog tela, kao ni samo Kontrolno telo ili “SPECTRA” doo, nisu uključeni u projektovanje, niti su projektanti, proizvođači, isporučioci, montažeri, kupci, vlasnici, korisnici ili neko ko je zadužen za održavanje predmeta koji se kontrolišu, niti ovlašćeni predstavnik jedne od ovih strana.

Kako je Kontrolno telo deo preduzeća koje se bavi projektovanjem, proizvodnjom, ugradnjom, uvozom, nadzorom, korišćenjem ili održavanjem predmeta kontrolisanja, Kontrolno telo ne vrši prvo kontrolisanje instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija posebnih sistema prema Pravilniku o posebnim uslovima koja moraju ispunjavati pravna lica koja dobijaju ovlašćenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija posebnih sistema (Sl. gl. RS br. 52/15 i 59/16), na konkretnom objektu na kome je proizvelo, rekonstruisalo, uvezlo, projektovalo, ugradilo ili nadziralo izgradnju, rekonstrukciju instalacija, uređaja i sistema ili je njihov vlasnik ili korisnik.

Kontrolno telo pruža usluge prvog kontrolisanja za druge eksterne korisnike, tj. vrši prvo kontrolisanje instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija posebnih sistema na konkretnom objektu na kome nije proizvelo, rekonstruisalo, uvezlo, projektovalo, ugradilo ili nadziralo izgradnju, rekonstrukciju instalacija, uređaja i sistema i nije njihov vlasnik ili korisnik.

Za realizaciju ovih opredeljenja angažuju se kvalifikovani, osposobljeni i stručni kadrovi, potrebna i odgovarajuća oprema za ispitivanje, kao i rukovodeći radnici koji garantuju optimalno funkcionisanje organizacije Kontrolnog tela i doslednu primenu zahteva standarda SRPS ISO/IEC 17020:2012.

Evidencijom i stalnim praćenjem rezultata kontrolisanja iz svih segmenata rada Kontrolnog tela rukovodstvo i radnici  Kontrolnog tela neprekidno sprovode sistem menadžmenta i po potrebi sprovode korektivne i preventivne mere.

Svi radnici zaposleni u  Kontrolnom telu, dužni su da rade u skladu sa dokumentacijom Kontrolnog tela i da u svom radu primenjuju poslovnik, procedure i uputstva, da razvijaju kulturu kvaliteta i da na svojim radnim mestima izvršavaju svoje zadatke u skladu sa politikom kvaliteta Kontrolnog tela.

Obaveza Kontrolnog tela i svih zaposlenih je da obezbeđuje poverljivost, objektivnost i nepristrasnost pri sprovođenju aktivnosti kontrolisanja proizvoda, predmeta i/ili usluga.

Kontrolno telo politiku kvaliteta bazira na odgovornim i stučnim kadrovima koji svojim delovanjem afirmišu sebe i daju svoj doprinos razvoju  Kontrolnog tela.