Redovno i preventivno održavanje stabilnih sistema zaštite od požara predstavlja zakonsku obavezu, ali svakako predstavlja i nezaobilaznu obavezu svakog vlasnika sofisticiranih sistema zaštite u cilju ispravnosti, funkcionalnosti, kao i dugovečnosti pojedinačnih elemenata sistema i njegovog neometanog rada kao jedne celine.

Spectra d.o.o. zadovoljava zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17020:2012 kao kontrolno telo tipa C te je kompetentno za obavljanje poslova kontrolisanja:

1. Adresa

2. Objekat

3. Opis sistema

4. Prethodni pregledi

ImaNema

5. Centrala

6. Baterije

7. Priloži dokument1. Adresa

2. Objekat

3. Opis sistema

4. Prethodni pregledi

ImaNema

5.

6.

7. Priloži dokument1. Adresa

2. Objekat

3. Opis sistema

4. Prethodni pregledi

ImaNema

5.

6.

7. Priloži dokument1. Adresa

2. Objekat

3. Opis sistema

4. Prethodni pregledi

ImaNema

5. Centrala

6. Baterije

7. Detektori

8. Priloži dokument