Sistemi za detekciju i dojavu požara

Vatra može satima da tinja i da ne prouzrokuje veću materijalnu štetu. Ali, kada se razbukta, uzrokuje ogromne direktne i indirektne materijalne štete.

Projektovanje i izvođenje radova na stabilnim sistemima za dojavu požara na osnovu zakonske regulative treba da vrše stručna lica i kompanije licencirane za poslove projektovanja i izvođenja stabilnih sistema za dojavu požara (licenca B2)

Vreme kao bitan faktor

Otkrijte opasnost na vreme, pre nastanka bilo kakve štete ili gubitka života.

Vreme detekcije požara i početak njegovog gašenja direktno je povezano sa štetama koje će nastati zbog požarai, a elektronski sistemi za dojavu požara koji samostalno, bez intervencije čoveka, otkrivaju i dojavljuju požar u objektima najbolji su način prevencije. Kada imamo informaciju da je požar u ranoj fazi razvoja možemo da blagovremeno vršimo gašenje požara i evakuaciju objekta. Na taj način vršimo zaštitu objekta i ljudi u njima.

Stabilni sistemi za dojavu požara

Detekcija požara se vrši detektovanjem neke od njegovih osnovnih manifestacija kao što su dim, porast temperature, svetlost plamena,

Svaki sistem za dojavu požara se u principu sastoji od periferne opreme za detekciju (automatskih detektora, ručnih javljača, sirena, modula…), kablovske instalacije kojom je periferna oprema povezana sa centralnim uredajem i centralnog uredaja koji obrađuje signale periferne opreme i aktivira uredaje za signalizaciju ili izvršava određene programirane funkcije (izvršne) u zavisnosti od tipa objekta.

Nove tehnologije u dojavi požara

Funkcionalnosti koje omogućavaju nove tehnologije su glavni razlog njihovoj primeni u inače (zbog imperativa pouzdanosti) tradicionalnim sistemima za dojavu požara.

Nove tehnologije omogućavaju veću pouzdanost, fleksibilnost, kapacitet i daljinsko upravljanje.  IP tehnologija omogućava spajanja centrale za dojavu požara na internet pa preduzeća ovlašćena za održavanje i korisnici mogu brzo da pristupe centrali i da dijagnostikuju problem.

Pouzdanost, fleksibilnost, veći kapacitet petlji, umrežavanje centrala i njihova međusobna komunikacija u realnom vremenu, umrežavanje putem interneta, prihvatanje perifernih uređaja različitih proizvođača i jednostavnost korišćenja, samo su neke prednosti koje donose najnovija dostignuća mikroprocesorske tehnologije, mrežne arhitekture i komunikacijske infrastrukture.

Naša ponuda obuhvata uređaje i sisteme za zaštitu privatnih i javnih objekata svih veličina. Pored pravilnog izbora i dimenzionisanja sistema za detekciju i dojavu požara našim klijentima nudimo i usluge projektovanja i konsaltinga, kao i integraciju sistema za detekciju i dojavu požara sa drugim bezbednosnim sistemima.

Spectra  je zbog toga pažljivo odabrala proizvođače opreme – lidere na svetskom i  evropskom tržištu.

NAŠI PARTNERI

Imate pitanje?

Popunite kontakt formu i javićemo Vam se u najkraćem mogućem roku!