Ukoliko ste projektant, instalater ili krajnji korisnik sistema tehničke zaštite Spectra d.o.o. Vam nudi podršku u svakom segmentu, u skladu sa Vašim potrebama.

MODELI PRUŽANJA KONSULTANSKIH USLUGA:

1. Ekspertski model – pružamo Vam direktnu uslugu
2. Recept model – savetujemo Vas šta nije u redu, šta treba da se uradi, kako da dođete do rešenja
3. Model medijacije – objedinjujemo usluge raznih ljudi koji rešavaju Vaše potrebe ili probleme
4. Proces konsultаcijа /sаrаdnjа model – olаkšаvаmo Vam proces rešаvаnjа Vaših potreba ili problemа, Vi se kao konsultovana strana uključujete u traženje rešenja

Kada se pojavi potreba za aktivnostima iz oblasti u kojima niste dovoljno stručni poželjno je da angažujete stručna lica, na primer ako Vam je potreban sistem za tehničku zaštitu ili ste već korisnik nekog sistema za tehničku zaštitu Vaše imovine.

U slučaju kada ste opterećeni brojnim aktivnostima, te niste u stanju da posvetite dovoljno pažnje svakoj od njih i neke od njih obavljate “u trku”, takođe angažujte stručna lica.

Kada je potrebno obaviti jednokratne, ali veoma osetljive aktivnosti, poput servisiranja opreme, tada posebno važi napomena da samostalno možete napraviti greške koje se kasnije mogu pokazati kao fatalne.

Poželjno je koristiti konsalting usluge za Vaše dopunske aktivnosti jer ćete se na taj način više fokusirati na svoje osnovne aktivnosti, u kojima ste, po pretpostavci, veoma stručni. Takvom kombinacijom dobićete veoma kvalitetno odrađen projekat/posao, koji će u potpunosti obaviti funkciju koju ste planirali da ostvarite.

PRIJAVI SE NA NOVOSTI