DETEKCIJA GASOVA

Detekcija eksplozivnih i otrovnih gasova i kiseonika je najbolji raspoloživi vid preventicije opasnosti koje gasovi mogu uzrokovati. Među njima su rizici od trovanja, eksplozije i požara.

Oslobađanje opasnih gasova, nedostatak kiseonika, kao i prisutnost zapaljivih gasova i pare može se pratiti sistemima za otkrivanje gasova. Bitno je naglasiti kako je i mala koncentracija toksičnih gasova štetna za ljudsko zdravlje, dok kombinacija eksplozivno zapaljivih gasova sa vazduhom može dovesti do značajnih posledica za ljude i okolinu.

Generalno opsane gasove možemo podeliti na eksplozivne/zapaljive i otrovne:

ZAPALJIVI GASOVI

Bilo koji eksplozivni materijal u predvidivim okolnostima (u odnosu na produkte, procese ili okruženje) stvara eksplozivnu atmosferu. Eksplozije ili sagorevanje javljaju se kao rezultat reakcije između tri elementa:

•    zapaljive supstance (gasa ili prašina),

•    oksidacione supstance (u opštem slučaju kiseonik u vazduhu), i

•    energetski izvor (varnica, vruća tačka).

Ova reakcija nije sistematska. Svaki tip gasa ili prašine reaguje eksplozivno pod datom temperaturom i pritiskom, određenim donjom eksplozivnom granicom (LEL) i gornjom eksplozivnom granicom (UEL). Rizici se redukuju permanentnim nadzorom ovih granica.

EKSPLOZIVNO/ZAPALJIVI: Vodonik (H2), prirodni gas/metan (CH4), propan-butan, izopropil alkohol, heksan (C6H14), oktansko gorivo, acetilen (C2H2), etilen (C2H4), amonijak (NH3), butanon, etanol (C2H5OH), metanol (CH3OH), toluen, pentan (C6H12), etilen-oksid (C2H40)

Otrovni gasovi

Toksični gasovi mogu biti produkti iz različitih izvora:

•    Sagorevanje (CO-NO-NO2-SO2)

•    Spaljivanje (H2S-NH3-HCI)

•    Fermentacija (H2S-NH3)

Njihovo pasivno ili aktivno prisustvo je često u industrijskom okruženju (hemijska industrija, petrohemijska industrija, hladnjače, agro-industrija hrane), zbog čega je veoma bitna njihova detekcija. Takođe su česti i u okruženjima, kao što su kanalizacija, vinski podrumi ili tokom sagorevanja, i takođe se u ovakvim situacijama moraju detektovati.

Rizici od trovanja povezani su sa vremenom izloženosti subjekta štetnim produktima. Opasnost se procenjuje na osnovu uslova vremenskog proseka (TWA) i granice kratkotrajnog izlaganja (STEL). Ove vrednosti se izražavaju preko težine (mg/m3) i zapremine (delova na milion, ppm).

OTROVNI: Ugljen-monoksid (CO), ugljen-dioksid (CO2), sumpor-vodonik (H2S), sumpor IV oksid (SO2), azot-monoksid (NO), azot-dioksid (NO2), hlorovodonična kiselina (HCl), kiseonik (O2), hlor (Cl2), amonijak (NH3)

Naša ponuda obuhvata uređaje i sisteme za zaštitu privatnih i javnih objekata svih veličina. Pored pravilnog izbora i dimenzionisanja sistema za detekciju gasa našim klijentima nudimo i usluge projektovanja i konsaltinga, kao i integraciju sistema za detekciju gasa sa drugim bezbednosnim sistemima.

Spectra  je zbog toga pažljivo odabrala proizvođače opreme – lidere na svetskom i  evropskom tržištu.

NAŠI PARTNERI

Imate pitanje?

Popunite kontakt formu i javićemo Vam se u najkraćem mogućem roku!