Licence i sertifikati

Zaštita od požara – MUP RS – Sektor za vanredne situacije

Redni broj Licenca Broj licence
1. B1 – izrada projekata stabilnih sistema za gašenje požara i izvođenje ovih sistema 217-1228/17
2. B2 – izrada projekata stabilnih sistema za dojavu požara i izvođenje ovih sistema 217-1228/17
3. B3 – izrada projekata stabilnih sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para i izvođenje ovih sistema 217-1228/17
4. B6 – projektovanje i izvođenje sistema za odvodjenje dima i toplote 217-1228/17

Tehnička zaštita – MUP RS – Direkcija policije

Redni broj Licenca Broj licence
1. LT3 – Licenca za vršenje poslova montaže, puštanja u rad, održavanje sistema tehničke zaštite i obuke korisnika 37958

Kontrolisanje instalacija posebnih sistema i mera zaštite od požara – Akreditaciono telo Srbije

Redni broj Oblast kontrolisanja Vrsta kontrolisanja Akreditacioni broj
1. Instalacije i uređaji za automatsko otkrivanje i dojavu požara Prvo kontrolisanje 06-215
Periodično kontrolisanje
2. Instalacije i uređaji za gašenje požara

Instalacije i uređaji za gašenje požara raspršenom vodom ili penom

Prvo kontrolisanje 06-215
Periodično kontrolisanje
Instalacije i uređaji za gašenje požara

Instalacije i uređaji za gašenje požara gasovitim sredstvima

Prvo kontrolisanje 06-215
Periodično kontrolisanje
3. Instalacije i uređaji za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova Prvo kontrolisanje 06-215
Periodično kontrolisanje

Link Akreditaciono telo Srbije: http://www.registar.ats.rs/predmet/1108/

Standard SRPS/IEC 17020:2012  – Sertifikat o akreditaciji

Licence inženjerske komore Srbije:

Licenca
Odgovorni izvođači radova
450 – Odgovorni izvođač radova elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona
453 – Odgovorni izvođač radova telekomunikacionih mreža i sistema
830 – Odgovorni izvođač mašinskih instalacija
Odgovorni projektanti
350 – Odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona
352 – Odgovorni projektant upravljanja elektromotornim pogonima – automatika, merenja i regulacija
353 – Odgovorni projektant telekomunikacionih mreža i sistema
381 – Odgovorni inženjer za energetsku efikasnost zgrada