Serbian
Bosnian
Croatian
Macedonian
Serbian

Poštovani,

Briga o saradnicima i korisnicima je neodvojivi segment svakog ozbiljnog poslovanja. Spectra d.o.o. će Vam pružiti adekvatnu podršku prema Vašem zahtevu: 

  1. Na našem web sajtu možete pronaći mnoge informacije koje su Vam neophodne, a koje su u vezi sa tehničkim karakteristikama proizvoda, njihovim sertifikatima, uputstvima za instaliranje ili korišćenje, savete gde ih primeniti a gde ih ne primenjivati, cene proizvoda itd.
  2. Podržaćemo Vas obukama i prezentacijama kroz koje ćemo Vam preneti znanja i iskustva koja smo stekli posećujući mnogobrojne treninge proizvođača, kao i kroz razne situacije pri izvođenju radova.
  3. Tehnička podrška Spectra d.o.o. podržaće Vas savetom, intervencijom, dijagnozom ili zajedničkim pristupom rešavanju problema
  4. Tehničkim nadzorom preko našeg monitoring centra koji posluje kao Monitoring d.o.o. brinućemo o vašem ličnom vozilu, poslovnom prostoru, magacinu, Vašem domu ili voznom parku službenih vozila neprekidno tokom 24h.

Našem call centru Monitoring d.o.o. takođe možete prijaviti u bilo koje doba dana tokom 24h svaki problem sa Vašim sistemom tehničke zaštite, a naši operateri će preneti Vaš zahtev tehničkoj službi održavanja u najkraćem roku. Informacije o uslugama Monitoring d.o.o. možete dobiti na broj telefona 021/4722-790.