Serbian
Bosnian
Croatian
Macedonian
Serbian

Spectra d.o.o. Novi Sad osnovana je 1993. godine u Novom Sadu. Osnovna delatnost kompanije je prodaja, instalacija, održavanje i projektovanje sistema tehničke zaštite vozila i objekata, kao i projektovanje i ugradnja svih vrsta elektroinstalacija. Posedujemo licence MUP-a za izvođenje, ispitivanje i projektovanje stabilnih sistema za detekciju, dojavu i gašenje požara. 

Prodajom opreme poznatih svetskih proizvođača, pružanjem kvalitetne usluge i postizanjem većeg zadovoljstva klijenata Spectra d.o.o. teži ostvarenju svojeg cilja - dostizanje vodeće pozicije u oblasti svoje specijalizovane delatnosti. Obuke, treninzi, sertifikacija i stečeno znanje i veštine ogledaju se u primeni "know-how" metode, što znači da se prema potrebama klijenata traže rešenja za svaki posao pojedinačno.

U okviru Spectra d.o.o. posluje i firma Monitoring d.o.o. čija je osnovna delatnost daljinski kompjuterski nadzor objekata i vozila 24h. Naš monitoring centar opremljen je po evropskim standardima, što je u skladu sa uslovima koje zahteva evropski lider na tržištu praćenja ukradenih vozila - Cobra Telematics kompanija. Saradnja našeg monitoring centra sa Cobra Telematics kompanijom pruža klijentima Srbije jedinstvenu uslugu praćenja ukradenih vozila na teritoriji 36 evropskih država. 

U toku 20-ogodišnjeg postojanja na srpskom tržištu Spectra d.o.o. je ostvarila uspešnu saradnju sa poznatim domaćim i svetskim firmama. 

HVALA NA POVERENJU.