Serbian
Bosnian
Croatian
Macedonian
Serbian

Zaštitimo našu istoriju...

Istorijski značajni objekti, stari stotinama godina, kao i objekti u kojima se čuva istorijski vredan materijal ( arhive, biblioteke, muzeji, galerije i crkve ), predstavljaju nemerljivu vrednost naročito iz razloga što se takve vrednosti ne mogu nadoknaditi. Kada takav materijal jednom nestane u požaru, on je nestao zauvek! Prostor za grešku jednostavno ne postoji. Aspiracioni sistemi ICAM, koji detektuju požar u najranijoj fazi, su rešenje kojeg se ne možete odreći u ovakvim situacijama.

Zašto aspiracioni sistemi za detekciju požara ICAM by Xtralis?

ICAM by Xtralis aspiracioni sistemi za detekciju požara ispunjavaju zahteve za diskretnu instalaciju požarnih sistema u istorijskim objektima. Arhitektura i dizajn ovih objekata je ono što se ne sme vizuelno narušavati. Upravo iz tih razloga konvencionalni detektori nisu adekvatno rešenje. Tanke fleksibilne cevi koje se lako skrivaju uz instalaciju rasvete, koje se sjedinjuju sa bojama ili gipsanim formama na zidovima omogućavaju "nevidljivu" detekciju dima kod aspiracionih sistema ICAM by Xtralis.

Kako rade aspiracioni sistemi?

Vazduh neprekidno prolazi kroz mrežu uzoračnih cevi od štićene zone to centralnog detektora koji taj vazduh konstantno uzorkuje i za najmanje tragove dima. Povećana osetljivost ICAM sistema znači da je potrebno manje dima u uzoračnoj tački da bi sistem upozorio na alarmno stanje.

Maksimalna zaštita....Minimalno narušavanje prostora su ključne odlike aspiracionih sistema za detekciju požara ICAM by Xtralis.

Sistemi za gašenje požara u istorijski vrednim objektima

Video nadzor

Kontrola pristupa i provale