Serbian
Bosnian
Croatian
Macedonian
Serbian

Redovno i preventivno održavanje sistema tehničke zaštite u određenim oblastima predstavlja zakonsku obavezu ( zaštita od požara ), ali svakako predstavlja nezaobilaznu obavezu svakog vlasnika sofisticiranih sistema tehničke zaštite u cilju ispravnosti, funkcionalnosti, kao i dugovečnosti pojedinačnih elemenata sistema i njegovog neometanog rada kao jedne celine.

Spectra d.o.o. Vam nudi sledeće usluge održavanja Vaših sistema tehničke zaštite:

- redovni i periodični pregledi ispravnosti, servisiranje i održavanje stabilnih sistema za detekciju i dojavu požara,

- redovni i periodični pregledi ispravnosti, servisiranje i održavanje stabilnih sistema za gašenje požara,

- otklanjanje kvarova,

- servisiranje i provera ispravnosti protivpanične rasvete i rezervnih napajanja ( UPS i agregati ),

- merenje otpora uzemljenja elektroinstalacija i  gromobranske instalacije