Serbian
Bosnian
Croatian
Macedonian
Serbian

Bez potrebe za kompromisima...

Slabosti sa kojima se suočavaju sistemi automatske detekcije i dojave požara u okruženju kao što je zatvor su sledeće:

- neovlašćen pristup zatvorenika; - zloupotrebljavanje i izazivanje alarma; - samoubilačke namere u dostupnosti kablovske instalacije; - zlonamerne povrede; - zlonamerna paljevina; - dostupnost opreme zatvorenicima; - problematičnost u održavanju i servisiranju.

Tačkasti detektori nisu odgovarajući izbor za ugradnju u zatvorske ćelije zbog svoje tipične konstrukcije tačkastih detektora i poteškoća u pristupu prilikom održavanja i servisiranja.

Ali zato aspiracioni detektori ICAM proizvođača Xtralis predstavljaju jedinstveno rešenje za vandalizam, održavanje i lažne alarme.

Kako rade ICAM aspiracioni detektori? Ovi detektori rade na principu uzorkovanja vazduha koji se usisava kroz mrežu uzoračnih cevi. Obično se u jednoj ćeliji postavlja po jedna uzoračna cev sa jednim otvorom kroz koji se usisava vazduh iz ćelije. Tipično mesto gde se postavlja uzoračna instalacija jeste iza ventilacione rešetke povratnog vazduha, ali ona može biti prikrivena i uz instalaciju rasvete, kao i potpuno neupadljiva uz sistem za klimatizaciju. Takođe, tipično rešenje za uzorkovanje vazduha iz zatvorske ćelije su i tanka crvena fleksibilna creva tzv. kapilari, koji se lako prikriju u zatvorskoj ćeliji. Time se rešavaju poteškoće kao što su:

Vandalizam - detektori koji su vidljivi privlače zatvorenike na vandalizam i neovlašćen pristup. ICAM detektori su "nevidljivi", tj. nedostupni zatvorenicima.

Održavanje - bezbednost radnika prilikom pristupanja tačkastim detektorima u procesu servisiranja i održavanja je problematična. ICAM detektori su izvan zatvorskih ćelija, dostupni na apsolutno bezbedan način.

Lažni alarmi - najčešće se dešavaju na detektorima unutar ćelija i izazivaju ih zatvorenici, ali uzrok može biti i prašina i drugi zagađivači iz vazduha. Lažni alarmi uznemiravaju čuvare koji moraju da provere svaki alarm, znače troškove jer klasični detektori moraju biti zamenjeni, povećavaju rizik za zatvorenike i osoblje u periodu koji može trajati i danima dok se sistem ne osposobi ponovo u funkcionalno stanje, jer su zatvorske lokacije najčešće izmeštene i udaljene. ICAM detektori su  van ćelija, filteri su dostupni u svakom trenutku za čišćenje ili zamenu.

Video nadzor sa video analitikom