Serbian
Bosnian
Croatian
Macedonian
Serbian

 

 

Ultimativna zaštita Vašeg vozila sa evropskom pokrivenošću kao standardom. Evropski lider na tržištu usluga praćenja ukradenih vozila. 

​Cobra je jedini odobreni snabdevač sledećih proizvođača vozila: Audi, Porsche, Renault, Tesla, Mercedes-Benz, Nissan, Ferrari, Bentley, Lamborgini, Maserati, McLaren, Infiniti. Sve značajne osiguravajuće kompanije odobrile su i prepoznale Cobra Tracking uređaje kao kvalitet koji odobrava popust na premije osiguranja. U Srbiji to su dva najveća osiguravajuća društva: Dunav i DDOR. Evropska pokrivenost praćenja Vašeg vozila obuhvata sledeće države: Albanija, Austrija, Belgija, BiH, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka,Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Makedonija, Malta, Crna Gora, Holandija, Norveška, Poljska, Portugalija, Rumunija, Srbija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska, Švajcarska, Turska, Velika Britanija.

Saznaj više ....

Gašenje požara inertnim gasovima

 

Sistemi sa inertnim gasovima postoje već decenijama i 100% su dokazani kao pouzdani. Inertni gasovi su prirodni deo vazduha te stoga sistemi za gašenje požara inertnim gasovima predstavljaju u potpunosti prijateljsko rešenje prema prirodnom okruženju. Većina sistema sa inertnim gasovima prazni se direktno iz cilindra koji je napunjen pod pritiskom od 200 ili 300 bara. Kompresovani gas smešten je u cilindrima od 80 lit ili 140 lit. (LPG sistemi). Prilikom projektovanja ovakvih sistema koristi se sertifikovani softver za kalkulaciju cevovoda i mlaznica.

iFlow tehnologija (patent LPG) smanjuje i kontroliše pritisak prilikom otpuštanja gasa iz sistema, svodi ga na pritisak od 60 bara, i tako ova patentirana tehnološka inovacija eliminiše najvišu tačku pritiska u trenutku aktiviranja sistema za gašenje požara. Ovo se postiže uz pomoć iFlow ventila (patent LPG).

Saznaj više ....

Gašenje požara hemijskim sredstvom FM 200

Sistem sa gasom FM-200 gasi vatru brzo, minimalizujući štetu na imovini i veoma vrednoj opremi, a potpuno je neškodljiv za ljude. To je gas bez boje i mirisa koji ne provodi električnu energiju, netoksičan je i neškodljiv za  materijale. Ne oštećuje ozonski omotač i odobren je za korišćenje od strane ovlašćenih međunarodnih institucija UL (Underwriters Laboratories) i EPA ( Environmental Protection Agency  USA). FM200 je najpoznatiji i najprodavaniji hemijski agens na tržištu, koji se koristi za gašenje požara klase A i klase B. 

Prednost sistema sa FM200 je u tome što se koristi sa minimalnim brojem cilindara.

Za proračun cevovoda i mlaznica koristi se sertifikovani softverski paket.Saznaj više ....

Detekcija dima na otvorenim prostorima - OSID

OSID detekcija dima pomoću kamere.. Rešenje koje je prevazišlo nedostatke beam detektora: nije potrebno precizno podešavanje linije, veoma veliki opseg podešavanja, otporan na prašinu, vibracije, refleksiju, kondenzaciju, prepreke. Apsolutno superiorne karakteristike!! Jedan emiter pokriva do 7 prijemnika. Pogledajte obavezno snimak...