Serbian
Bosnian
Croatian
Macedonian
Serbian

Rešenja za mobilni video nadzor

Mobilni sistemi za video nadzor su pre svega namenjeni video nadzoru : autobusa, putničkih vozila, specijalnih vozila, železnice i metro-a.Prednosti primene mobilnih sistema video nadzora u transportnim sredstvima su:- Praćenje ponašanja vozača, kako bi se osiguralo da Vozači obavljaju svoje dužnosti na profesionalan način; 

- Mobilni nadzor kao preventivna mera protiv dela krađe među putnicima; 

- Odvraćanje nasilja među putnicima; 

- Osigurava dokaz za istrage zločina i sporova; 

- Povećanje sigurnosti vozača i putnika; 

- Pregled videa uživo preko 3G mreže; 

- GPS praćenje vozila; 

- Provera brzine / incidentnih događaja. 

- Panik taster u vozilu daljinski povezan s kontrolnim centrom za vozača u slučaju vanrednih situacija.Za korišćenje uređaja u vozilima moraju se ispoštovati odgovarajući zahtvei kao što su: DVR treba imati mogućnost daljinskog pristupa svim podešavanjima (snimanje, upravljanje PTZ kamerama...), daljinskoj kontroli i prenosa slike uživo, kao i snimljenog materijala kroz posvećenu aplikaciju, (ne samo browser) preko mreže (LAN, 3G, EDGE, GPRS, CDMA) koja je integrisana u sam DVR. 

Uređaj treba da ima mogućnost slanja ALARMNE SLIKE u monitoring centar u vidu "Pop-up" prozora u VMS software-u. 

Pod alarmnom situaciojom se podrazumeva pobuda alarmnih ulaza, prekoračenje brzine, gubitak signala sa neke od kamera, greška u snimanju... 

DVR treba da poseduje integrisanu GPS navigaciju, kao i PTZ kontrolu. 

Prikaz slike-uživo kao i snimljenog materijala, je takav da prikazuje slike sa svih kamera sa svih DVRova ili slike samo sa pojedinih DVRova, sa pojedinih kamera. Prikaz slike mora da sadži GPS podatke i podatak o brzini vozila i trenutnoj poziciji na mapi. Vozila u alarmu moraju biti posebno označena! Sistem treba da poseduje tracking funkciju (učitavanje rute vozila u određenom vremenu). Aplikacija takođe, treba da ima podršku za 2 monitora, gde će na jednom monitoru biti prikazana mapa sa trenutnom pozicijom svih vozila. Sistem treba da poseduje centralni menadžment sa bazom podataka (MySQL) svih područja i podpodručja nadzora, svih uređaja (sa podacima o vozilu :registarski broj, marka i tip vozila, boja, vozač...), svih operatera i korisnika sistema, kao i njihove trenutne statuse ("on line", "off line"). Centralni menadžment je web orijentisan. Aplikacija za mobilni video nadzor, treba da ima mogućnost uvoza ovih podataka i njihov prikaz na glavnom prozoru pri odabiru određenog uređaja od strane operatera. Software-ska platforma poseduje dodatni modul za analizu snimljenog materijala (sa 16 kanala istovremeno), u vidu analize GPS pozicije, brzine, stanje G senzora i alarmnih situacija.

Sistem hladjenja mora je takav da svaka pojedinačna komponenta odvodi toplotu ravnomerno na sve strane. Kućište mora biti od specijalnog aluminijuma kako bi takođe ravnomerno odvodilo toplotu na sve strane.

Konektori moraju biti u AVIO izvedbi. DVR treba da poseduje sertifikate za ugradnju u vozila. DVR treba da radi u PUSH modu, dakle da je nezavisan od mobilnog operatera i dostupnosti 3G, GPRS, EDGE.. signala. DVR napaja sve kamere, senzore i mikrofone u sigurnosnom sistemu. Dakle prihvata širok opseg ulaznog napona 6-36VDC, ispravlja napon i napaja kamere, senzore..na taj način se štite SVI uređaji u sistemu. Prilikom startovanja motora, ubrzanja, kočenja..velike su varijacije napona na bateriji vozila.

Koaksijali kabel za ugradnju u vozila treba da bude bez zapaljivih elemenata.

Srce sistema za snimanje je na Antishok elementima (ne guma, već opruge od inoksa, guma veoma brzo gubi svoja elastična svojstva, ako se par puta zagreje i ohladi).

 Operater, gde god se nalazi, treba da ima pristup sistemu sa stacionarnog računara. Da ima u svakom trenutku sliku uživo, snimljeni material i mogućnost da i sam snima po potrebi.