Serbian
Bosnian
Croatian
Macedonian
Serbian

ICAM VSC Software

VSC softver konfiguriše, podešava i održava pun raspon ICAM by Xtralis aspiracionih detektora dima. VSC može da konfiguriše pojedinačni ICAM aspiracioni detektor dima ili čitavu mrežu detektora i opremljen je dodatnim opcijama koje pružaju brža podešavanja, pojašnjavanja greške i dijagnostiku događaja. VSC je zamena za ConfigTracer. 

Model: VSW-100
  • Široke mogućnosti konfiguracije i podešavanja svih Xtralis

    sistema za detekciju požara

  • Uklanjanje i poređenje podataka između online i offline konfiguracija

  • Automatska detekcija uređaja u mreži

  • Real-time aktivna lista događaja

  • Sortiranje i filtriranje događaja u sistemu

  • Daljinsko upravljanje i podrška via serial ili IP mrežu

  • Multi-jezička podrška