Serbian
Bosnian
Croatian
Macedonian
Serbian

NX-534 – Modul za dvosmerni prenos glasa

Dvosmerni modul za prenos glasa (zvuka) koji se može dodati novim ili već postojećim NetworX kontrolnim panelima. Kada se detektuje alarm , NX-534 omogućava monitoring operateru da nadgleda situaciju u objektu i omogućava osnovnu dvosmernu komunikaciju ili uključuje mod za slušanje stanja.

Procedura je omogućena pomoću telefona unutar centralne jedinice.

Jedinstveni pozivni mod dozvoljava korisniku da smesti poziv u stanje “slušanja” zvučnih informacija unutar zaštićene oblasti.

Ostale karakteristike dozvoljavaju mod za povratni poziv, veće/manje pojačanje, opciju zadržavanja i zaključavanje zvučnika. NX-534 omogućava ekonomičan pristup sa visoko kvalitetnim audio performansama.
  • opcija “na čekanju” ili opcija povratnog poziva

  • mod za pozivanje

  • mod za slušanje i razgovor

  • zaključavanje zvučnika dok se prinudni signal ne prosledi centralnoj jedinici

  • 2 ulaza za mikrofone,

  • nezavisan izbor pri konekciji do 4 različita mikrofona

  • 1 izlaz za zvučnik

  • opremljen sa X-10 interfejsom za kontrolu max. 9 X-10 uređaja


NX-534E - Modul za dvosmerni prenos glasa

Radno napajanje (nominalno): 12 Vdc preko NetworX bus-a

Potrošnja struje:
- stand-by: 50 mA
- u sesiji: 100 mA
Modovi rada linije: hold/call-back
Audio modovi: slušanje/pričanje (half duplex)
Ulazi za mikrofon: 2 (po izboru)
Izlazi za zvučnik: 1 (5 Watt, 8 Ohm)
X-10 interfejs: kontroliše max. 9 x X-10 uređaja
Dodatne opcije

- 3510 (zvučnik/mikrofon jedinica)
- 3520 (dodatni mikrofon)
Radna temperatura: 0° to 50°C
Dimenzije PC ploče: 54 x 152 x 18 mm
Težina PC ploče: 0.058 kg

3510 – Zvučnik/mikrofon jedinica za NX-534
Dimenzije
Težina
110x110x55 mm
0.436 kg
3520 – Dodatni mikrofon za NX-534
Dimenzije (dia x H)
Težina
9 x 7 mm
0.002 kg

NX-534E - Uputstvo za instalaciju EN